18 Şubat 2010 Perşembe

Duraklama ve Gerileme Dönemi Kısa Bilgier
Bu kısa notlar; tarihte işimize yarayacak. Resmin üzerine tıklayarak indirebilirsiniz yada benimle irtibata geçin!

11 Şubat 2010 Perşembe

I. BALKAN SAVAŞI

BUlgaristan
KAradağ
Yunanistan
SIrbistan
BUKAYıSI şeklinde 1. Balkan savaşında Osmanlı devletinin karşısında yer alan devletleri kolayca ezberleyebiliriz.

SEBEPLERİ:
 1. topraklarını genişletmek istemeleri
 2. Osmanlının Trablusgarp da yenik duruma düşmesi
 3. Osmanlı'nın Balkanlarda uyguladığı yanlış politika
 4. Rusya'nın panislavizm politikasından etkilenmesi
YENİLME SEBEPLERİ:
 1. 4 cephede ayrı ayrı savaşmamız
 2. Orduda siyasi çatışma yaşanması (İttihat Teraki ve Hürriyet İtilaf Fırkası)
 3. Balkanlarda ki ordunun erken terhis edilmesi
I. Balkan savaşı ile Osmanlı'nın Balkanlar ve Ege adalarında ki varlığı sona ermiştir. Devletler Londra anlaşması imzalanmıştır.
LONDRA ANLAŞMASI - 1913

 1. Osmanlı sınırı Midye- enes hattının doğusuna çekilmiştir. Doğu Trakya, Batı trakya, Makedonya kaybedilmiştir.
 2. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir ve Osmanlı devleti bu bağımsızlığı tanıyacaktır.
 3. Adaların kararını büyük devletler verecektir. Gökçeada ve Bozcaada hariç diğer adalar Yunanistana verilecetir.
Londra anlaşması ile Kamil Paşa hükümetine karşı İttihat ve Teraki partisi tarafından darbe düzenlendi. Buna Babı Ali İsyanı denir. Kamil Paşa hükümeti düşürülerek yerine Mahmut Şevket paşa hükümeti geçmiştir.

9 Şubat 2010 Salı

Trablusgarp Savaşı ve uşi Antlaşması

Savaşın Nedenleri:
 1. İtalya'nın sömürge ihtiyacı (Temel Neden)
 2. Trablusgarp'ın İtalya'ya olan coğrafi yakınlığı.
 3. Osmanlı'nın zayıf olması.
UYARI: İngiltere Trablusgarp'ın işgaline göz yummuştur. Çünkü, İtalya'yı Almanyadan ayırıp kendi tarafına çekmek istemiştir.
UYARI: Osmanlı bölgeye 5 subay görevlendirmiştir. Bu subaylar halkta Kuvayi milliyeyi uyandırmıştır. bu sayede Mustafa Kemal Derne-Tobruk'ta Kuvayi Milliye ile başarılı sonuçlar elde etmiştir.
UYARI: Trablusgarp Savaşı kuvayi milliye açısından Kurtuluş Savaşının güney cephesine benzer.
UYARI: İtalya kuvayi milliye ile başa çıkamayınca Osmanlı'yı barışa zorlamak için 12 Ada ve Rodosu işgal etmiştir. Balkan Savaşlarıda başladığı için Uşi Antlaşması (1912) imzalanmıştır.

UŞİ ANTLAŞMASI - 1912

Maddeleri:
 1. Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verilecektir.
 2. Trablusgarp dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. Amaç; tekrar geri alabilmekti.
 3. 12 ada ve Rodos geçici olarak İtalya'ya verilmiştir. Nedeni; Balkan Savaşları başladığı için Yunanistanın işgalinden korumak.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Coğrafi Konum: bir ülkenin bütün özelliklerini belirler.

MATEMATİK KONUM

Paralel ve Özellikleri:

180 adet paralel vardır.
En büyüğü Ekvatordur.
İki paralel arası uzaklık 111kmdir.
Kutuplara gidildikçe çap ve çevreleri kısalır.

Enlem: Bir yerin ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden belirtilmesidir. Gece-gündüz süreleri,Uzaklık,Sıcaklık,İklim,Mevsim,Toprak,Bitki,Yetiştirilen Ürünler,Gölge uzunluğu,güneşin açıcı,Gölge yönü,vs enleme bağlıdır.

Meridyen ve Özellikleri:

Başlangıç merdiyeni Greenwichten(Londra-İngiltere) geçer.
Bütün meridyenlerin uzunlukları eşittir.
Aralarında ki mesafe kutuplara gidildikçe kısalır.
Aralarındaki zaman farkı 4 dakikadır.
360 meridyen vardır.
Aynı paralel arasında ki uzaklıklar birbirine eşittir.
Aynı meridyende ki yerlerin yerel saatleri aynıdır.

Boylam: Bir yerin başlangıç meridyenine olan uzaklığıdır. Yerel saat,Ulusal saat, Güneşin doğuşu ve batışı. Türkiye ekvatorun kuzeyinde başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.


HARİTA BİLGİSİTürkiye de gölge boyunun en ksıa olduğu an öğle vaktidir. gölge tam kuzeyi gösterir.
Yön bulmada kutup yıldızından faydalanılır. Kutup yıldızada kuzeyi gösterir.

Harita: Yeryüzünün tamamının yada belli bir bölümünün kuşbaşı görünümünün belirlenmiş bir ölçeğe göre küçültülerek düzlem üzerine aktarılmış haline denir.
Kroki: Bir yerin kuşbaşı görünüşünün ölçek kullanılmadan kabaca çizilmesidir.
Haritalarda ölçek kullanılması ve kuşbaşı görünümü temel özelliktir.
Ölçek: Haritada ki uzunluk ve gerçek uzunluk arasındaki küçültme oranıdır. 2 çeşittir.
1. Kesir Ölçek : Harita Uzunluğu / Gerçek Uzunluk
Paydadaki rakam büyüdükçe ölçek değeri küçülür, ayrıntılar azalır,hata ihtimali çoağlır,kapsadığı alan genişler.
2. Çizgi Ölçek:  Harita üzerinde ki belli bir birimin gerçekte ne kadar olduğunu bölümlenmiş bir cetvel üzerinde gösterir.

HARİTA ÇEŞİTLERİ
Ölçeklerine Göre Haritalar:
1. Büyük Ölçekli Haritalar
Paydası küçük,dar alanları gösteren,küçültme oranı az, ayrıntının fazla ve hata oranının az olduğu haritalardır.
 1.1: Plan: 1/20.000den büyük ayrıntının fazla olduğu, şehir planlamada kullanılan haritalardır.
 1.2:Topografya Haritları: 1/20.000-1/200.000 ormancılık,madencilik,jeolojik çalışmalar gibi arazi kullanımı için kullanılan haritalardır.
2.Küçük Ölçekli Haritalar
1/500.000den küçük ayrıntının az olduğu haritalardır. Duvar yada atlas haritaları buna örnektir. Küçük ölçekli haritalarda payda büyük,küçültme oranı fazla,ayrıntı az ve hata orasnı fazladır.Geniş alanları gösterir.
Kullanım Alanına Göre:
1. Genel Haritalar
1.1: Fiziki Haritalar: Yeryüzü şekillerini gösterir.Yeryüzü şekileri hakında bilgi edinilir, porfil çıkarılıp, eğim ölçülür. Topografya haritalarıda fizikidir.
1.2: Siyasi Haritalar: Ülke ve il sınrılarını gösterir. Matematik konum,yön belirleme,uzunluk ve alan ölçümlerinde siyasi ve fiziki haritalardan yararlanılır.
2.Özel Haritalar:
Fizik ve siyasi harita dışındaki haritlardır. Turizm,deprem,ulaşım vs gibi haritalardır.


NOT: h,Harita Bilgisi ile ilgili eksik bilgiler yer almaktadır. İlerleyen günlerde aktarlacaktır.


LinkWithin