16 Nisan 2010 Cuma

Yüksek Mahkemeler

YÜKSEK MAHKEMELER


1.ANAYASA MAHKEMESİ:

Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 asıl, 4 yedek üyeden oluşur.

Görevleri: Kanunların ,kanun hükmünde kararna_ melerin ve meclis iç tüzüğünün şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetler.

Siyasi partileri yargılar.

2.DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ:

Asker ve sicil hakimlerinden oluşur. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik suçlara bakmakla görevlidir.Kararları Yargıtay temyize götürülebilir.

3.DANIŞTAY

Hükümetin yüksek bir danışma organı, aynı zamanda bir yüksek mahkemedir.

Danıştay üyelerinin ¾ ü hâkimler ve savcılar yüksek kurulu, ¼ ü de cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Danış_ tayda iki idari, on yargı olmak üzere on iki daire vardır.

Görevleri:

1. Başbakan ve bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek,

2. Tüzük tasarılarını incelemek,

3. İdari uyuşmazlıkları çözümlemek,

4. Üniversiteler arası kurul kararlarına,

5. İptal ve tam yargı kararlarına ilk derece mahkeme olarak bakar.
4.YARGITAY


Üyeleri, hâkimler ve savcılar kurulunca seçilir.

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir mahkemeye bırakmadığı kararların SON İNCELEME (TEMYİZ) yeridir.

İlk derece mahkemeleri Yargıtay’ın kararına uymak zorundadırlar.

Kanunda gösterilen bazı davalara Yargıtay, ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Ceza ve hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Her bölüm bir başkan ve dört üyeden oluşur.

5.ASKERİ YARGITAY

Askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca sıkıyönetim mahkeme_ lerince verilen kararların temyiz incelemesini de yapar.

Üyelerini cumhurbaşkanı seçer.

6.ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

Askeri ve sivil üyeleri vardır.

Her boş üyelik için gösterilen üç aday arasından bir aday üye olarak cumhurbaşkanınca seçilir.

Mahkeme hem iptal hem de yargı davalarında bakar.

Askeri kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin yönetim ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimi mahkemesidir.

7.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

Adli, idari ve askeri yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözer.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yargılarından oluşan karma bir kuruluştur.

Hüküm uyuşmazlığına konu olan kararlara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.


***Kaynağı belli olmayan bir yerden kopyalanmıştır.

3 yorum:

AtolyeKedi dedi ki...

Ayyy vallahi en sinir olduğum ve kafamın basmadığı ikinci ders Anayasa. İlkide Matematik. Teşekkür ederim canım. Not tutacaığım bu bilgileri.... Çok teşekkür ediyorum

Adsız dedi ki...

Güzel yararlı oldu teşekkürler

Adsız dedi ki...

DGM mi kaldı kardeşim. kapandı gitti.

LinkWithin