10 Mart 2010 Çarşamba

Abdülmecit'in Islahatları

ABDÜLMECİT'İN YAPTIĞI YENİLİKLER


Hukuk Alanındaki Islahatlar

#Meclis-i Al-i Tanzimat (Adli ve mali işlere bakan Yüksek Düzenleme Meclisi) kurula¬rak, ıslahatları düzenleme ve kanun yapma yetkisi bu kurula verilmiştir.

# Arazi Kanunnamesi çıkartılmıştır.

# Merkezi yönetimi güçlendirmek için valilerin yetkileri azaltılmıştır.

#Devlet kanunlarının yayınlandığı Düstûr Dergisi çıkarılmaya başlanmıştır.Yönetim Alanındaki Islahatlar

#İl Genel Meclisi kurularak, halkın yerel yönetimlere katılması sağlanmıştır #Posta Nezareti kurulmuştur.

#Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulmuştur. (Eğitim - öğretim Bakanlığı) #Jandarma Teşkilatı kurulmuştur. (Umur-u Zaptiye)

# ilk telgraf hatları kurulmuştur. (İstanbul - Edirne)Maliye Alanındaki Islahatlar

#iltizam Sistemi kaldırılarak gelire göre vergi alınmaya başlanmıştır. Vergilerin toplanması vergi memurlarına bırakılmıştır,

#ilk Osmanlı Bankası olan Bank-ı Dersaadet kurulmuştur. Yabancı devlet destekli (ingiltere) ilk Osmanlı bankası Bank-ı Şahane-i Osmaniye kurul¬muştur.

#ilk kâğıt para Kaime-i Nakdiye basılmıştır.Eğitim ve Kültür Alanındaki Islahatlar

#Yabancı paraların ülkede kullanılması yasaklanmıştır,

#ilk demiryolu hatları yapılmıştır. (İzmir-Aydın, istanbul - İzmit) #ilk deniz yolu işletmesi (Şirket-i Hayriye) kurulmuştur.#Erkek öğretmen okulu olan Dar'ül Muallim açılmıştır,

#ilk Osmanlı üniversitesi Dar'ül Fünun açılmıştır.

#Kaymakam ve okul müdürü gibi yönetici yetiştirmek için Mülkiye Mektebi açılmıştır.

#Kız rüştiyeleri açılmıştır.

#Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Ceride-i Havadis gibi ilk özel gazeteler çıkarılma¬ya başlanmıştır.

#Dolmabahçe Sarayı, Beykoz, Küçüksu, Ihlamur, Yıldız Kasrı gibi birçok köşk yapılmış¬tır.

***Hocanın verdiği notlardır.

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Böyle bir şey yazmakla çok güzel bir iş yapmışsın

#TEŞEKKÜRLER#

Adsız dedi ki...

Böyle bir şey yazmakla çok güzel bir iş yapmışsın

#TEŞEKKÜRLER#

LinkWithin