10 Mart 2010 Çarşamba

II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI

II.MAHMUT DÖNEMİ

#Sened-i İttifak Sözleşmesi ile padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır. ( İlk demokratikleşme, anayasallaşmada ilk adım )

#Sırplara ilk kez ayrıcalık verilmiş¬tir. ( Bükreş ant. )

# Yunanistan 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsız olurken, Sırplar özerklik kazanmışlardır.

#Kütahya Antlaşması ile Mısır Meselesi Avrupa Sorunu haline gelmiştir.

# Hünkâr iskelesi Antlaşması ile ilk kez Boğazlar Sorunu uluslar arası bir sorun haline gelmesine neden olmuştur.

# Yeniçeri Ocağı, Divan, Dirlik, Müsadere, kaldırıl¬mıştır.

# İlk resmi gazete çıkarılmıştır Takvim-i vekayi.

# Memurlara maaş bağlandı ( memurlar üzerinde devletin saygınlığını ve otoritesini artırmak amacıyla ) .

#İlköğretim zorunlu olmuş, # Avrupa ya ilk kez öğrenci gönderildi #Batı tarzı sivil okullar açılmış¬tır.

#Balta Limanı Ticaret Antlaşması'yla Osmanlı Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir.

# Posta teşkilatı ve yol yapımı devletin otoritesini en ücra köşelere kadar hissettirme amacını taşır

***Hocanın kişisel notlarıdır.

Hiç yorum yok:

LinkWithin