28 Ocak 2010 Perşembe

1982 Anayasası

* 1982 Anayasası  bir kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır.
Kurucu Meclis: Devlet kuran yada anayasa hazırlayan meclise denir.

* 1982 Anayasası halk oyuna sunulmuştur. İlk halk oyuna sunulmuş anayasa 1961'dir.
* 1982 anayasası kazuistik ve sert bir anayasadır.
Kazuistik Anayasa: Uzun ve ayrıntılı hükümlerden oluşur.
Sert Anayasa: Maddeleri zor usullerle değiştirilebilen anayasadır.


1982 Anayasasında Değiştirilemeyecek Hükümler
Anayasamızın aşağıdaki ilk 3 maddesi değiştiremeyeceği gibi değiştirilmesi teklif dahi edilemez.(4. Maddede belirlenmiştir.)

1. Madde: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
2.Madde: T.C. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı,laik,demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.
3.Madde: T.C. vatanı ve milleti ile bölünmez bir bütündür. (Üniter Devlet: Tek ülke,tek devlet ve tek egemenlik) Başkenti Ankara, Dili Türkçedir. Milli marşı İstiklal Marşıdır. Bayrağı kırmızı üzerine ay-yıldızlı bayraktır.


Yasama İle İlgili İlkeler
         Yasama---> TBMM
1) Yasamanın Genelliği İlkesi: TBMM her konuda ve en ince detaya girerek inceleme yapılabilir.
2) Yasamanın Asliliği (İlkelliği): TBMM araya hiçbir kurum girmeden, doğrudan yasama yetkisini kullanır.
3) Yasamanın Devredilemezliği: TBMM yasama yetkisini hiçbir koşul ve durumda başka bir kuruma devredemez.
Tek istisnası, Kanun Hükmünde Kararnamelerdir.


1982 Anayasasında 2007 yılında yapılan değişiklikler:

- TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır.
-Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
-Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl, 2 kez seçilebilir.
-TBMMnin yapacağı seçim ve tüm işlerde üye tamsayısının en az 1/3 ile toplanır. Karar yeter sayısı 1/4dünün 1 fazlasından (139) az olamaz.

Hiç yorum yok:

LinkWithin