26 Ocak 2010 Salı

II.Meşrutiyet Dönemi - 1908

Denge politikası gereği Osmanlı Almanya'ya yaklaştı. İngiltere buna tepki gösterdi. Osmanlı-Alman yakınlaşmasına karşın rusya ile Reval Sözleşmesini imzaladı. II. Abdülhamit'in yönetime tek başına egemen olması İttihat ve Teraki Partisinin kurulmasına neden oldu. İttihat ve Teraki Partisi ilk siyasi partidir.
İttihat ve Teraki Partisi, devletin karşılaştığı sorunların Meşrutiyetle çözüme kavuşacağına inandılar. Bu yüzden ENver Paşa ve arkadaşları 1907de yapılan Reval Görüşmelerinden sonra Makedonya da meşrutiyetin kurulması için isyan etti. Bunun üzerine II. Abdülhamit anayasayı yeniden yürürlüğe koymuştur. Böylece II.Meşrutiyet tekrar ilan edilmiştir.

II. Meşrutiyetin İlan İle; İlk kez çok partili hayata geçilmiştir.
* Ahrar Fırkası : İlk muhalefet partidir.

Reval Görüşmelerinde (İngiltere-Rusya) Osmanlıyı paylaşmak istemesii İttihat ve Teraki Cemiyetinin baskıları II. Meşrutiyetin ilan nedenleridir.

II.Meşrutiyetin ilanından sonra 3 toprak kaybı yaşanmıştır.
1)  Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.
2) Avusturya-Macaristan - Bosna Herseği ülkesine kattı. (İsyan Etmişlerdir)
3) Yunanistan'da Girit adasını topraklarına katmıştır.(İsyan Etmişlerdir)

Meşrutiyeti yıkıp, monarşiye dönmek isteyen  II.Abdülhamit Avcu taburunu kendine çekerek isyan çıkarmıştır. İsyanın adı 31 Mart Vakası olarak geçer. Bu isyan Türk tarihinde rejime yönelik ilk ayaklanmadır. İsyanı Hareket ordusu bastırmıştır.İsyanın bastırılma nedeni; meşrutiyeti,demokratik rejimi ve yenilikleri korumaktır.
31 Mart Vakasından sonra II.Abdülhamit tahtan indirilmiştir. Yerine V.Mehmet Reşat geçmiştir. Daha sonra anayasa da (Kanuni Esasi) bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan en önemli değişiklik; hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması ve kanun üstünlüğü ilkesinin pekiştirilmesidir.

Hiç yorum yok:

LinkWithin