26 Ocak 2010 Salı

Islahat Fermanı

Padişah Abdülmecit tarafından 1856  yılında ilan edilmiştir. Islahat fermanı, Tanzimat fermanının devamı niteliğindedir. Islahat fermanında gayrimüslime geniş haklar tanınmış, Müslümanlar için her hangi bir yenilik yapılmamıştır.
Islahat fermanının ilan edilme nedenlerinden biri, Paris Barış Konferasında Avrupalı devletlerin desteğini almak istemeleri.

Tanzimat ve Islahat Fermanı Arasında ki Farklar:
1) Tanzimat fermanında genele haklar tanınırken, Islahat fermanında gayrimüslime haklar tanınmıştır.
2) Tanzimat fermanı hazırlanırken Avrupa devletlerin müdahalesi söz konusu değil iken, Islahatta Avrupalı devletlerin müdehalesi ile karşılaşılmıştır.
3) Tanzimatta eğitim ile ilgili bir haktan bahsedilmemiştir. Islahat fermanında "Gayrimüslimler isterlerse okul açabileceklerdir" maddesine göre eğitim ile ilgili hak verilmiştir.

Maddeleri:
1) Gayrimüslimlerde şirket kurabileceklerdir.
2) Gayrimüslimlerde devlet memurluklarına atanıp, memur olabileceklerdir.
3) Gayrimüslimlerde isterse okul açabilecektir.
4) Gayrimüslimlerde İl Genel Meclislerine üye olabileceklerdir.
5) Gayrimüslimler isterlerse askere gitmeyecekler fakat yerine maddi bedel ödeyeceklerdir.
6) Gayrimüslimlere küçük düşürücü söz ve deyim kullanılmayacaktır.

Hiç yorum yok:

LinkWithin