26 Ocak 2010 Salı

Tanzimat Dönemi (1839-1876)

Dönemim Padişahları:

I.Abdülmecit
Abdülaziz
V. Murat

Yenilikler:

1) Tanzimat ve Islaht Fermanı bu dönemde ilan edilmiştir.
2) İlk dış borç Abdülmecit zamanında 1854 yılında alınmıştır.
3) İlk kağıt para (Kaime) basılmıştır.
4) Süveyş Kanalı açılmıştır.
5) İlk Osmanlı bankası açılmıştır.
6) İlk yabancı destekli banka açılmıştır.
7) İlk özel gazete olan Tercüma-ı Ahval çıkarılmıştır.
NOT: II. Mahmut döneminde ilk Resmi Gazete çıkarılmıştır.
8) Telgraf teşkilatı kurulmuştur.
9) Dar-ül Fünun (İstanbul Üniversitesi) açılmıştır.
10) dar-ül Muallim (Öğretmen Okulu) Açılmıştır.
11) Arazi kanunnamesi (özel mülkiyet) 1858 yılında yayınlanmıştır.
12) İlk medeni kanun olan Mecelle hazırlanmaya başlanmıştır.

Hiç yorum yok:

LinkWithin