25 Ocak 2010 Pazartesi

Tanzimat Fermanı (Gülhane-i Hattı Humayn)

Abdülmecit tarafından dahiliye nazırı Mustafa Reşit Paşa ile ilan edilmiştir. Tanzimat fermanı 1839 tarihinde Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir. Fermanın yayınlanmasıyla I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen döneme Tanzimat Dönemi denir.

İlan Nedenleri:
1) Milliyetçilik akımı isyanları engellemek için
2) Osmanlıcılık akımı ile imparatorluğun çöküşünü engellemek
3) Avrupa devletlerinin iç işlerine müdahalesini engelleyip, desteğini almak
    * Tanzimatta : Mısır meselesini halletmek
    *Islahatta : Paris anlaşmasına hazırlık
    *Meşrutiyette : İstanbul Tershanesi Konferasında Avr. Devletlerinin desteğini almak

Maddeleri:
1) Halkın can,mal ve ırz güvenliğini devlet güvencesi altında olacaktır.
2) Herkes askerlik yapacaktır. [Askerlik vatan hizmetine dönüşmüştür]
3) Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır.
4) Kanun önünde herkes eşit sayılacaktır.( Nizamiye Mahkemeleri Kuruldu)
5) Mal, mülk sahibi olup, miras bırakabilecektir. ( Müsadere Kalktı) [Vatandaşın mülkiyet hakkı devlet güvencesine alınıştır.]
6) Rüşvet ve iltimas kaldırılacaktır.
7) Bu kanunlara başta padişah herkes uyacaktır. [ Bu maddeyle padişahın yetkileri kanunla sınırlandırılmıştır]

Önemli: Fermanın getirdiği en büyük yenilik, her gücün üstünde kanun vardır ilkesi benimsenmiştir. Kısaca; hukuk üstünlüğü benimsenmiştir.

Not: Bu maddeler bu kadarla sınırlı değildir. Sadece önemli olanlar not tutulmuştur.

!!! Müsadere Usulü:  Osmanlıda ölen devlet adamların mallarına el konulmasdır.

Hiç yorum yok:

LinkWithin